Paparan

Search This Blog

Tuesday, January 12, 2010

Turn around the school


Guru yang memimpin pembelajaran di dalam bilik darjah disaran menggunakan pelbagai strategi untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran murid. Sekolah2 di Amerika yang merupakan sebuah sekolah autonomi.
Pemimpin sekolah amat berperanan untuk memastikan sekolah yang dipimpin akan menunjukkan peningkatan akademik dan keperibadian murid yang tinggi.
Sekolah yang tidak mencapai akan hilang kepercayaan ibu bapa untuk menghantar anak2 mereka bersekolah di situ. Hal ini akan menyebabkan sekolah kurang murid dan tidak mencapai akan ditutup.
Oleh yang demikian di US, UK dan negara2 di Eropah Pejabat Daerah atau negeri akan menggunakan khidmat konsultan bagi merangka program yang bersesuaian untuk turnorund the school.
Jika khidmat konsultan digunakan kemungkinan apa yang dikatakan oleh Alma Harris iaitu penambahbaikan harus datang dari dalam dan bukan dari luar. Pemimpin harus menjadi agen perubahan.
Education Week telah mempromosikan strategic learning yang di bawa oleh konsultan ke 5 buah sekolah di Chicago yang didapati berjaya melonjak pencapaian murid. Pembelajaran strategik ini didapati telah melibatkan perbelajaan yang banyak untuk meningkatkan fokus kepada intruksional atau PnP.
Bagi negara kita yang mempunyai sistem berpusat, jatuh bangun sesebuah sekolah bergantung sepenuhnya kepada pengetua. Kebijaksanaan pengetua memimpin sekolah untuk mempengaruhi guru2 memberi fokus kepada pembelajaran murid amat kritikal.
Sekolah sebagai sistem terbuka didapati merubah peranan pengetua kepada menyokong dan menonjolkan guru2 untuk memimpin pembelajaran murid di dalam bilik darjah, aktiviti kokurikulum atau program peningkatan sahsiah murid. Keterbukaan sekolah adalah dari segi hubungan dengan ibu bapa dan stakeholders yang lain. Hubungan ini akan memberikan manfaat kepada sekolah dari segi idea, kepakaran, kewangan dan jaringan kuasa rujukan.
Ringkasnya, sekolah sistem terbuka hanya dapat direalisasikan jika seseorang pemimpin sekolah itu terbuka mindanya dan berfikiran positif. Bak kata seorang pengetua Cemerlang "Takkan bisa ular menyusur akar...so buat apa kedekut ilmu kita takkan rugi". Hati yang luhur akan diterjemahkan kepada bentuk tindakan pemimpin sekolah dalam usaha meningkatkan kecemerlangan akademik dan memajukan sekolah.
To turn around the school leaders should turn their heart as hot as the sun, as cold as the winter....

No comments:

Post a Comment

Kongsi minda anda