Paparan

Search This Blog

Sunday, January 10, 2010

Pengurusan Sekolah Berkesan


Pendidikan era ke 21 memerlukan pengetua berperanan sebagai pengurus dan pemimpin profesional yang berkesan. Bolam (1999) dalam Bush (2008) mendefinisikan pengurusan pendidikan sebagai fungsi eksekutif dalam melaksanakan dasar yang diberi mandat. Sapre (2002) dalam Bush juga menyatakan pengurusan ialah satu set aktiviti yang mengarahkan kepada kecekapan dan keberkesanan penggunaan sumber organisasi dalam usaha mencapai matlamat organisasi. Oleh yang demikian, pengurusan yang berkesan memerlukan hubungan yang jelas di antara matamat, strategi dan operasi pengurusan (Bush, 2008)


Dalam konteks pengurusan sekolah, amat sukar dan abstrak untuk menentukan sesebuah sekolah itu berkesan atau tidak. Walaubagaimanapun terdapat teori yang memberikan panduan kepada pengetua untuk menyediakan pengurusan sekolah berkesan, iaitu Model Matlamat (Goal Model) dan Model Sistem Sumber (System-Resource Model) (Hoy dan Miskel, 2001).


Oleh yang demikian, apabila menguruskan sekolah pengetua sebagai pengurus sekolah akan berpandukan kepada perkara2 berikut dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan sekolah.


1. Penetapan matlamat/ Visi secara bersama. Pengetua harus bersama2 dengan penolong kanan, guru2 kanan matapelajaran, guru cemerlang, ketua panitia, pelajar dan ibu bapa untuk berdiskusi secara kolaboratif bagi menetapkan matlamat/visi secara kolektif. Penetapan matlamat secara bersama ini akan membina misi dan visi sekolah yang sepunya oleh semua komuniti dan warga sekolah. (Hoy dan Miskel, 2001; Bush, 2001). Penetepan misi dan visi sekolah seharusnya adalah untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar (Macbaeth, 2007)


2. Penyebaran misi dan visi kepada warga sekolah. Pengetua dengan kerjasama semua penolong kanan dan guru-guru harus menyebarkan misi dan visi sekolah untuk dihayati oleh semua pelajar, ibu bapa, staf sokongan, pekerja pembersihan swasta, pengawal keselamatan, pengusaha kantin dan komuniti setempat. Penyebaran misi dan visi sekolah haruslah dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi yang berkesan. Pengetua, penolong kanan, dan guru-guru haruslah berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai di setiap peringkat lapisan guru, pekerja sekolah dan komuniti.


3. Pembangunan kapasiti, keupayaan, kebolehan dan kredibiliti guru melalui rasa kepercayaan yang tinggi terhadap guru. Kepercayaan terhadap guru untuk melaksanakan tugas bagi mencapai misi dan visi sekolah. Kepercayaan yang diberikan oleh pengetua terhadap guru apabila merancang dan mengelola projek/program/aktiviti yang dilaksanakan untuk membantu menambahbaik pembelajaran, membangunkan kapasiti dan meningkatkan personaliti pelajar secara holistik. Pengetua sebagai pengurus sekolah haruslah menyedari setiap guru mempunyai pelbagai latarbelakang, kelayakan akademik, kemahiran, dan personaliti yag boleh dimanfaatkan untuk membantu sekolah untuk mencapai misi dan visi sekolah.


4. Struktur sistem sekolah yang berbentuk organik dan mempunyai lapisan kepemimpinan bagi setiap unit di sekolah. Struktur yang berbentuk organik ini akan mengurangkan hirarkikal di sekolah yang boleh membataskan kreativiti dan pembangunan kapasiti guru dan murid. Pengetua juga sebagai pengurus sekolah akan lebih menghargai sumber-sumber yang ada di sekolah dan di luar sekolah yang boleh membantu memajukan sekolah.


Sehubungan dengan itu, pengetua sekolah hari ini harus menjalankan peranan sebagai pengurus yang berkesan apabila merancang, mengelola,mengarah, melaksana dan membuat penilaian untuk penambahbaikan. Walaubagaimana pun, peranan pengetua sebagai pengurus tidak mencukupi untuk memajukan sekolah dan mencapai prestasi sekolah yang tinggi. Pengetua di samping sebagai pengurus yang cekap dan berkesan untuk mencapai misi dan visi sekolah harus juga berperanan sebagai pemimpin untuk membawa perubahan ke dalam sekolah. Perubahan yang di bawa seharunya adalah untuk menambahbaik dan melonjakkan kecemerlangan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik, kokurikulum dan pembinan sahsiah pelajar. Kecmerlangan murid dalam ketiga-tiga bidang akan membawa kepada kecemerlangan sekolah. Dalam hal yang demikian, untuk bertindak sebagai pemimpin pengetua harus mempunyai pengaruh yang dapat membawa bersama semua warga sekolah untuk bergerak meningkatkan keberkesanan dan penambahbaikan sekolah bagi melahirkan sekolah yang berprestasi tinggi.


2 comments:

  1. Okay...banyak idea membantu. Sejak minggu lepas agak sibuk...hari ni...baru free...thanks

    ReplyDelete
  2. Terima kasih atas idea/maklumat yang diberikan. Sekiranya saya ingin menggunakan 'Model Proses' dalam pengurusan sekolah,perkara-perkara apakah yang perlu saya titikberatkan dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan sekolah?

    ReplyDelete

Kongsi minda anda