Paparan

Search This Blog

Sunday, June 14, 2009

Bagaimana menulis Bab 5

Mengikut buku yang ditulis oleh Allan A. G dan Joyner R. L (2005) di dalam bukunya mengenai Writing the winning thesis or disertation: A step by step guide, terdapat beberapa langkah untuk menulis bab 5 dengan baik. Mereka mencadangkan:

1. Membaca semula bab 4 dan mendapatkan ringkasan dapatan secara umum.

2. Menulis pendahuluan hanya dengan menceritakan tentang objektif dan aspek yang akan dibincangkan di dalam bab ini secara ringkas.

3. Menulis semula penyataan masalah kajian dan metod secara ringkas.

4. Menulis dapatan secara ringkas dan di sokong oleh dapatan kajian lepas di dalam literatur

5. Bincangkan makna dapatan berdasarkan kebijaksanaan kognitif pengkaji.

Nampak macam senang tapi nak menulis dan menggabungkan dapatan, kajian lepas dan mengeluarkan pandangan sendiri agak sukar dilakukan.

Bagi yang dah siap no preblemo la...boleh seronok bersama anak-anak...

1 comment:

  1. menurut creswell(2008), perbincangan hasil kajian melibatkan ringkasan hasil utama kajian, penerangan kepada sebab dapatan, menerangkan limitasi kajian dan cadangan kepada penyeidikan akan datang.

    selamat menulis....

    ReplyDelete

Kongsi minda anda