Paparan

Search This Blog

Thursday, February 18, 2010

Literasi

Dunia perkomputeran dan teknologi maklumat dekad ini menjadikan anak-anak sekolah dan dewasa tidak lagi menjadikan buku sebagai bahan bacaan.

Akhbar juga turut mengadakan pelbagai pendekatan dan pembaharuan bagi meningkatkan kadar bacaan dan pembeliaan pengguna. Perpustakaan hari ini semakin lengang. Anak-anak membaca buku-buku di perpustakaan maya.

Malahan ramai yang hanya gemar menonton menerusi kaca tv dan internet bagi mendapatkan maklumat. Lebih tragis lagi hanya ingin melihat gambar dan bukan perkataan. Perkembangan terkini dunia pendidikan pra sekolah hanya menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Hal ini di lihat mengurangkan aktiviti penulisan yang telah dianggap kuno.

Kemajuan teknologi ini telah memberi kesan kepada masalah literasi bukan hanya di negara dunia ke tiga tetapi di negara-negara maju juga. Masalah ini telah menjadi bahan kajian ahli akademik terkemuka dunia semenjak lima tahun yang lalu.Literasi didefinisikan oleh York Region District School Board (YRDSB) dalam buku terbaru Michael Fullan yang bertajuk Realization: The change imperative for deepening district-wide reform (2009), sebagai "the development of a continuum of skills, knowledge and attidutes that prepare all of our leaners for life in changing world community. It's begin with the fundamental acquisition of skills in reading, writing, listening. viewing, representing, responding and mathematics. It becomes the ability to understand, think, apply and communicate effectively in all subject and programs area in a variety of ways and in variety of purposes" (ms 14) (tidak terjemahkan agar memberi maksud lebih tepat).Ini bererti lliterasi bukan hanya memastikan anak-anak murid kita diajar kebolehan 3m tetapi lebih dari itu. Jika literasi ini diterapkan sepenuhnya kepada para pelajar di dalam kaedah pembelajaran seharian saya percaya anak-anak kita yang keluar selepas SPM akan dapat berbicara dengan lebih lancar dalam apa jua pertemuan atau sesi perbincangan di universiti. Hasil kajian mereka akan lebih baik dan mungkin dapat mengurangkan aktiviti plagiat.Buku ini sangat baik untuk di baca terutamanya oleh pegawai atasan, pengetua, PPD, pentadbir sekolah mau pun guru-guru. Buku ini juga menjelaskan kaedah yang telah dijalankan oleh YRDSB dan dianggap berjaya dengan memperkenalkan 13 parameter bagi membangunkan kapasiti untuk meningkatkan kadar literasi di sekolah agama dan menengah di daerah di New York.Program ini telah mengenalpasti tiga kaedah strategik bagi mencapai matlamatnya iaitu:1. Menggunakan data bagi memilih sumber dan perlaksanaan.


2. Membangunkan kapasiti pentadbir dan guru yang memberi fokus kepada pentaksiran dan perlaksanaan literasi.


3. Memastikan komuniti pembelajaran profesional berjalan dengan berkongsi amalan yang berjaya.Sementara itu 13 parameter yang diterap dan diamalkan di sekolah-sekolah kajian ialah:1. Perkongsian pemahaman dan kepercayaan (shared beliefs and understanding)


2. Melaksanakan sepenuhnya jurulatih literasi (embeded literacy coaches)


3. Menyediakan jadual literasi khusus. (Time-tabled literacy block)


4. Kepemimpinan pengetua. (Principal leadership)


5. Intervensi di peringkat permulaan dan berterusan. (Early and ongoing intervention)


6. Pendekatan secara kajian kes (Case management approach)


7. Pembangunan profesional literasi setiap kali mesyuarat guru. (Literacy professional development at school staff meetings)


8. Perjumpaan panitia mata pelajaran (in school grade / subjects meeting)


9. Bilik bahan buku yang disusun mengikut tahap (Book rooms with leveled books and resources)


10. Peruntukan kewangan untuk sumber dan pembelajaran (Allocation of district and school budgets for literacy learning and resources)


11. Kajian tindakan khususnya mengenai literasi ( Action research focused on literacy)


12. Penglibatan ibu bapa (Parental involvement)


13. Literasi merentas kurikulum (Cross- curricular literacy connections)

Jika diteliti kesemua parameter yang dilaksanakan kita akan mendapati hampir ke semuanya memang telah diterapkan di sekolah. Namun perlaksanaannya mungkin tidak mantap dan tidak fokus kepada meningkatkan keupayaan pembacaan, pemahaman, pembangunan idea, mempersembahkan, memberi maklum balas, bercakap, menggambarkan dan mengira secara menyeluruh. Asasnya kita semua ada.

Meminjam kata-kata Prof Datuk Hussein Hj Ahmad kita hanya perlu tingkatkan fokus, komitmen, dedikasi dan kesungguhan. Jika perkara fundamental itu digerakkan sepenuhnya apa jua perlaksanaan untuk menjayakan NKRA dan sistem pendidikan akan berjaya.

1 comment:

Kongsi minda anda