Paparan

Search This Blog

Tuesday, May 3, 2011

SKT sebagai Pengukur Prestasi


Mulai tahun 2011, prestasi pegawai kerajaan diukur berdasarkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT). SKT pegawai ini dibina berdasarkan kepada bidang tugas dan fungsi organisasi masing-masing. Daripada Fungsi dan bidang tugas bahagian diperincikan menjadi SKT Sektor, dan diperhalusi lagi untuk mendapatkan SKT Unit. Individu di dalam unit akan diberikan SKT atau bidang tugas masing-masing. Di dalam SKT akan ditetapkan KPI individu yang perlu dicapai pada tahun semasa.

Oleh sebab, kerajaan masih mementingkan kekananan berbanding prestasi dalam menentukan kenaikan pangkat maka kebanyakan organisasi kerajaan mempunyai ketua yang dilantik kerana senioriti. Terdapat juga ketua unit, sektor malahan bahagian tidak mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang sepatutnya. Ketua tidak tahu membuat pengagihan tugas dan menentukan tugas mengikut kepakaran seseorang pegawai. Oleh yang demikian, ujudlah seperti yang dikatakan oleh Persidangan Haluan Kerja Pendidikan sebagai kompetensi yang terbiar.

Apakah yang dimaksudkan dengan kompetensi terbiar? Kompetensi terbiar merupakan kepakaran dan pengetahuan seseorang pegawai tidak digunakan secara optimum oleh organisasi bagi mencapai misi dan visi organisasi. Sebagai contoh, pegawai yang dilatih sebagai Pemimpin Pendidikan dan diberikan biasiswa oleh kerajaan untuk mengikuti pengajian sijil, diploma dan sarjana kepengetuaan atau kepimpinan pendidikan tidak ditempatkan ke jawatan sebagai pemimpin sama ada di sekolah, PPD, JPN atau pun Bahagian.

Malahan ramai yang masih skeptikal dengan pegawai-pegawai yang mempunyai kelayakan dalam bidang tertentu. Sikap merasakan diri lebih pakar kerana sudah lama dan berpengalaman melaksanakan sesuatu kerja amat merugikan organisasi. Hal ini adalah kerana jika anda mendakwa diri anda sudah pakar dan berpengetahuan luas dalam kerja yang anda lakukan ini bererti anda menutup kepada ruang penambahbaikan dan penerokaan ilmu baru. Anda tidak bersedia untuk mendengar buah fikiran rakan sejawat dan idea yang bernas diterima oleh pegawai atasan akan dianggap sebagai satu ancaman kepada kedudukan anda.

Organisasi akan rugi jika ramai yang bekerja secara silo dan menutup kepada kepelbagaian school of tought. Lagi amat merugikan jika sentiasa memandang rendah kepada orang atau organisasi lain, kerana ini akan menyebabkan mata anda buta untuk melihat kelebihan orang lain dan enggan membuat pembaharuan. Sikap ini akan menyebabkan anda menjadi bongkak, bercakap dengan pegawai senior dari bahagian lain dengan nada yang tinggi dan tidak tahu menghormati orang lain. And yet you are dianggap sebagai pakar rujuk dan orang yang cemerlang. Thats very..very bad...

Adakah menggunakan SKT semata-mata boleh mengukur prestasi seseorang pegawai? Kita perlu ada mekanisme lain sebagai tambahan untuk mengukur keesahan prestasi pegawai ini. Saya percaya ramai yang bersetuju untuk memasukkan aspek softskill sebagai salah satu aspek pengukuran selain daripada pengetahuan, kepakaran dan mencapai KPI SKT.

There is always room for improvement......


No comments:

Post a Comment

Kongsi minda anda